Cysylltwch â mi

Gallwch anfon neges e-bost ataf yn uniongyrchol i [email protected] neu gysylltu ag un o’m swyddfeydd.

Swyddfa’r Etholaeth

27 Stryd Fawr
Aberdâr
CF44 7AA

Ffôn: 01685 881388

Y Cynulliad Cenedlaethol

Vikki Howells AC
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Fy lleoliad